In English

Välkommen till PureContext.se!

Jag arbetar med att fylla webbsajten med information om företaget och med intressant innehåll. Jag ser fram emot feedback från dig om bra och dåligt, samt tips på ämnen du tycker att jag ska ta med på hemsidan – allt för att göra den bättre.

Min avsikt med bloggen är att publicera inlägg med tankar, tips och råd kring kommunikation, marknadsföring och texthantering. Jag hoppas att du vill följa mig på resan ut i denna värld!

blog


Welcome to Pure Context.se!

I am working on filling the website with information about the company and interesting content. I look forward to feedback on good and bad, as well as tips on subjects you think I should include on the website – all to make it even better.

My intention with the blog is to publish posts with thoughts, tips and advice on communication, marketing and text handling. I hope you will follow me on the journey into this world!