PureContext använder sig av cookies

En cookie är ett dataelement som kan sändas från den webbplats du besöker till din webbläsare och sedan lagras i ditt system.

Cookies hjälper till att anpassa den information du får på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du till exempel har kommenterat något på denna webbplats kan dina uppgifter lagras via en cookie.

Om du inte vill ta emot cookies från vår webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie, så att du kan välja om du ska acceptera den eller ej, eller spärra alla eller vissa typer av cookies.

Gå in på “Inställningar” i din webbläsare för att hantera dina inställningar för cookies, eller “Hjälp” för mer information om inställningar för cookies.


PureContext uses cookies

A cookie is a small text element that can be sent from the website you are visiting to your computer. The cookie is stored on your computer.

Cookies help to adjust the information you get on the website the next time you visit it. If for example, you have commented something on this website, your details will be stored via a cookie.

If you do not want to receive cookies from our website, you can leave our website or configure your web browser so that it notifies you when you receive a cookie so that you can accept or disable it, or block all or certain types of cookies. 

Go to “Settings” in your web browser to handle your settings for cookies, or to the “Help” section for more information about the settings for cookies.