In English

Marknadsföring är ett vitt begrepp som omfattar mycket och där ditt erbjudandet ska produceras och kommuniceras. Det här kan vara svårt för det lilla företaget som saknar kunskap, tid och resurser för att marknadsföra sig, och det är här som PureContext kan komma in och hjälpa till.

Med bred erfarenhet inom marknadsföring och produktion av marknadsföringsmaterial, kan jag ge råd och erbjuda grundtjänster inom trycksaksproduktion, annonser, varumärkesarbete, evenemang, promotionartiklar, mm. Jag arbetar med Microsoft Office och Adobe PhotoShop, InDesign och Acrobat.

Jag kan även erbjuda marknadsföringstjänster inom webb och sociala medier.

Kontakta mig, så diskuterar vi du vill uppnå med din marknadsföring.


Marketing is a broad term that includes a lot of activities and where your offering will need to be produced and communicated. This can be hard for the small business that lacks the knowledge, time and resources, and this is where PureContext can assist your business.

With broad experience in marketing and production of marketing materials, I can advise and offer basic services in print production, advertising, branding, events, promotional items, etc. I work with Microsoft Office and Adobe Photoshop, InDesign and Acrobat.

I can also offer marketing services in web and social media.

Contact me to discuss what you want to achieve with your marketing efforts.