Några av kunderna och uppdragen:
Some of the customers and assignments:

Åter till startsidan
Anibra Balance Consulting

Webbplats Website

Apoy Gustafsson Change Management
Webb och sociala medier – rådgivning, redigering, översättning |
Web and social media – consulting, editing, translation

ESAB-tjänstemännens seniorklubb 
Webbplats Website

In Vision Terapi

In Vision Terapi
Webb och sociala medier – rådgivning |
Web and social media – consulting

Säkerhetskultur i Sverige AB
Grafisk profil, webbplats, trycksaker, annonsering, översättning, språkgranskning, redigering |
Graphic profile, website, printed matters, advertising, translation, language review, editing

Frilansare för flera översättningsbyråer i Sverige och utomlands
Freelance for many translation agencies in Sweden and abroad