In English

fomenteu-la-lectura-1310803-639x477Även om du själv är en god skribent, kan det vara en bra idé att låta någon annan se på din text med nya ögon för att upptäcka eventuella fel. Skrivande, redigering, korrekturläsning och språkgranskning är viktiga beståndsdelar i framställningen av god information, och gör att du och ditt företag framstår som professionellt. Att göra en text förståelig så att korrekt information når den avsedda målgruppen är A och O för att nå framgång, och detta kan PureContext hjälpa ditt företag med.

Jag är en sann generalist, men arbetar oftast med texter inom dessa ämnesområden på svenska eller engelska:

 • Kommersiellt / Reklam / Marknadsföring / Kommunikation
 • IT /Digitala medier / Sociala Medier
 • Litteratur
 • Turism
 • HR / arbetsrätt / fackföreningar
 • Arbetsmiljö / miljö, hälsa, säkerhet
 • Teknik / produktion

Kontakta mig gärna för en förfrågan.


Even if you are a good writer, it might be a good idea to let someone else look at your text with new eyes to detect faults. Writing, editing, proofreading and review are important components in the production of good information and provides a professional image of you and your business. Making a text understandable so that correct information reaches the intended audience is crucial to achieving success, and PureContext can help your company with this.

I am a true generalist, but mostly work with texts in the following areas in English or Swedish:

 • Commercial / Advertising / Marketing / Communications
 • Technology / Digital Media / Social Media
 • Literature
 • Tourism
 • HR / Employment law/ Trade unions
 • Work / Environment, health, safety
 • Engineering / Manufacturing

Please contact me for an inquiry.