In English

knowledge-sharingGenom att kommunicera om, utbilda och coacha inom mitt expertisområde har jag haft förmånen att se andra växa. Kunskapsdelning har bidragit till att ge andra ett sammanhang, där de blivit självständiga och klarat sitt arbete och sin yrkesroll bättre.

Kontakta mig om du har behov av rådgivning eller utbildning inom kommunikation, marknadsföring, språk (engelska/svenska), eller digitala och sociala medier. Jag kan tillhandahålla utbildningar i konferenser, i klassrum och enskilt,  interaktivt på telefon, via videolänk eller webb.


By communicating, training and coaching within my area of expertise, I have had the privilege to see others grow. Knowledge sharing has contributed to giving others a context where they have become independent and able to manage their work better.

Contact me if you need advice or training in communications, marketing, languages (English/Swedish), or digital and social media. I can provide training in conferences, in classrooms and individually, interactively on the phone, via video link or the web.